FAGRETTET OPPLÆRING FOR NAV

På oppdrag for NAV Vestfold og Telemark tilbyr vi ulike programmer for fagrettet opplæring.

Felles for programmene er en individuell tilnærming til deltakers behov for kompetanseutvikling for å kvalifisere til arbeid, samtidig som vi utnytter styrkene i gruppebaserte læringsaktiviteter. Hver deltaker har sin individuell opplæringsplan, som omfatter både fagteori og karriereferdigheter som å skrive CV og jobbsøknad og trene på jobbintervju.
I samarbeid med vår søsterbedrift iFokus AS har vi et nært samarbeid med næringslivet, som skaper muligheter for opplæring i bedrift.
Begge programmene vektlegger arbeidsrettet opplæring med individuell tilpasning, hvor deltaker følges opp av våre pedagogiske veiledere og en kontaktperson i bedrift, for å sikre progresjon i opplæringen.

Fag- og norskopplæring for minoritetsspråklige.

Målgruppen for programmet er deltakere med motivasjon for å ta utdanning innen et yrkesfaglig område. Hvilket yrkesfag kan deltaker ha en formening om før oppstart, eller det fremkommer gjennom karriereveiledningen som tilbys i programmet.
Kurset består av et forkurs – 4 uker og et hovedkurs – 18 mnd. Forkurset er en kvalifiseringsperiode for videre deltagelse i hovedkurs. I hovedkurset har deltakere undervisning i norsk, men hovedvekt av opplæringen er arbeidsrettet opplæring i språk og fag ute i bedrift.
I samarbeid med opplæringsbedriftene utvikles løsninger for overgang til lønnet arbeid eller lærlingplass, og en plan for fullføring av utdanning til fagbrev.

Kandidater til kurs må mestre norsk språk tilnærmet nivå A2. Videre må kandidater ha fleksibilitet og mobilitet til å imøtekomme
arbeidsgiveres turnus og fysiske lokasjon i regionen Vestfold – Telemark.

Nytt kurs starter 1.februar, med informasjonsmøter om programmet den 12. og 13. januar 2021.
Interesse for kurs meldes til ditt lokale NAV-kontor.

Fagrettet opplæring i næringsmiddelfag.

Målgruppen er kandidater som har erfaring fra næringsmiddelbransjen, eller som har motivasjon for yrker innen bransjen.
Programmet er utformet i samarbeid med næringsmiddelbedrifter, hvor bedriftene er aktivt involvert med å informere om sine arbeidsplasser og karrieremuligheter, og stiller opplæringsplasser til disposisjon.

Programmet består av forkurs – 3 uker og hovedkurs – 9 uker. Forkurset er en kvalifiseringsperiode for videre deltagelse i hovedkurs.
Bedriftene deltar i rekrutteringen av kandidater til opplæring i bedrift, med formål å tidlig etablere en god match mellom kandidat og bedrift, og mål om overgang til lønnet arbeid eller lærlingplass.

I forkurset gjennomføres det undervisning i kompetansemål fra læreplan i Restaurant- og matfag, samt sertifisering i HCCAP.
I tillegg gjennomføres det kartlegging av deltakers kompetanse, for å utarbeide en individuell plan for å fullføre utdanning til fagbrev.

Kandidater til kurs må beherske norsk språk godt, tilnærmet nivå B1. Dette fordi næringsmiddelbransjen blant annet har krav til muntlig og skriftlig forståelse av rutiner for sikkerhet og avvik. Videre må kandidater ha fleksibilitet til å jobbe i turnusordning. De fleste bedriftene ønsker også at kandidater har førerkort. Samarbeidsbedrifter omfatter regionen Vestfold- Telemark.

Planlagt oppstart av nytt kurs i februar 2021.
Interesse for kurs meldes til ditt lokale NAV-kontor.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGBREV

barn barnehage

Studiet tilbyr den teori, oppgaveskriving og refleksjonsøving som kreves for å gå opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset passer perfekt for de som trenger en fleksibel studiehverdag i tillegg til arbeid eller andre forpliktelser. Det anbefales å ha erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom.

Studiet foregår online med 4 fysiske samlinger på Global Learning. Pensumbøkene er inkludert i prisen, og er like digitale som kurset selv. Smartbøkene, kursinnholdet, nettmøtene og veiledning fra rettelærer er tilgjengelig fra din pc, nettbrett og smarttelefon 24/7. Din personlige rettelærer og faglærer følger deg opp og hjelper deg gjennom studiet, så du er klar til eksamen.

Løpende opptak!

STUDENTPAKKA (VEILEDNING)

skole veileder blended learning

Dette tilbudet er utarbeidet i tråd med Global Learning sin grunntanke: Blended-learning er nøkkelen til suksess i fleksible opplæringsløp. Vi ønsker å tilby opplæring som er fleksibel og digital, og dermed lett kan integreres inn i hverdagen.
For å legge til rette for mestring i et slikt fleksibelt opplæringsløp blir den menneskelige relasjonen og oppfølgingen viktig for å holde fokuset oppe, føle at man ikke er alene når man sitter fast med noe, og at det ikke er så lett å utsette til i morgen det som burde gjøres i dag.
Vi trenger alle en dytt og litt hjelp innimellom. Studentpakka tilbyr din «personlige trener» innen studier.

KURS

UTDANNINGER