BASIS Butikksjef (bedrift)

Vi kan tilby dette kurset for grupper av ansatte, eller hele bedriften. Pris per deltager vil avhenge av antall. Vi tilbyr også kursintroduksjon og oppstartshjelp for bedriften ihht. avtale.

Velkommen til kurs for butikksjefer!

Hensikten med BASIS Butikksjef er å gi både ledere og de som aspirerer til å bli det, en grunnleggende innføring i hva det vil si å drive en butikk. Gjennom kurspakken får man opplæring i følgende områder:

  • Økonomistyring
  • Rekruttering
  • Bemanningsplanlegging
  • Arbeidsrett
  • Forbrukerjus
  • Personalledelse

Kurset er delt i seks moduler

Hver av kursmodulene avsluttes med kunnskapstest

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens 6 mnd
  • Pris: 1840 kr. per deltaker