BASIS Butikksjef

Velkommen til kurs for butikksjefer!

Hensikten med BASIS Butikksjef er å gi både ledere og de som aspirerer til å bli det, en grunnleggende innføring i hva det vil si å drive en butikk. Gjennom kurspakken får man opplæring i følgende områder:

  • Økonomistyring
  • Rekruttering
  • Bemanningsplanlegging
  • Arbeidsrett
  • Forbrukerjus
  • Personalledelse

Kurset er delt i seks moduler

Hver av kursmodulene avsluttes med kunnskapstest

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens 6 mnd
  • Pris: 1840 kr. per deltaker