BASIS HMS Leder

Velkommen til HMS opplæring!

BASIS HMS tar for seg blant annet temaer som: Arbeidsgivers plikter, et godt arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, følgene ved overtredelse, verneombud, psykososialt arbeidsmiljø og oppfølging av HMS arbeidet.

Kurset består av ulike temaer med noe teori, en rekke øvelser og en avsluttende test. Testen fungerer som en dokumentasjon på at alle ledere i bedriften har gjennomført og bestått grunnleggende HMS opplæring for ledere.

Kurset tar for seg følgende emner:

  • HMS-ansvar
  • HMS
  • Lover og forskrifter
  • Roller og ansvar
  • Helse betyr alt
  • Miljø på lang sikt

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens 6 mnd
  • Pris: 370 kr. per deltaker