BASIS Trygg Mat (bedrift)

Vi kan tilby dette kurset for grupper av ansatte, eller hele bedriften. Pris per deltager vil avhenge av antall. Vi tilbyr også kursintroduksjon og oppstartshjelp for bedriften ihht. avtale.

Hensikten med kurset, BASIS Trygg Mat, er å gi alle som behandler fersk mat en grunnleggende innføring i hva som er hovedårsakene til at man kan bli matforgiftet, og hva man kan gjøre for å unngå dette.

Målgruppen for kurset er alle ansatte som i sitt daglige arbeid kommer i kontakt med fersk mat, som f.eks ansatte i dagligvarehandelen, storkiosker, bensinstasjoner og ulike type serveringssteder. Kurset avsluttes med en test for å sikre at alle har tilegnet seg denne kunnskapen.

Kurset tar for seg følgende emner:

  • Introduksjon
  • Trygg mat
  • Håndtering av næringsmidler
  • Kritiske punkter
  • Hva er ditt ansvar?

Kurset avsluttes med kunnskapstest

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens 6 mnd
  • Pris: 370 kr. per deltaker

Lukk meny