BASIS Varehandel (bedrift)

Vi kan tilby dette kurset for grupper av ansatte, eller hele bedriften. Pris per deltager vil avhenge av antall. Vi tilbyr også kursintroduksjon og oppstartshjelp for bedriften ihht. avtale.

Velkommen til kurs for butikkmedarbeidere!

Hensikten med BASIS Varehandel er å gi deg som butikkmedarbeider en grunnleggende innføring i hva det vil si å drive en butikk. Gjennom kurspakken får du opplæring i følgende områder:

  • Butikkøkonomi
  • Salg
  • Handleopplevelsen / service

Kurset er delt i tre moduler:

Handleopplevelsen
Innredning og vareplassering
Prismerking
Plakatering
Klargjøring av butikken

Butikkøkonomi
Økonomi
Svinn

Salgssamtalen
Kontakt
Behov
Alternativer
Avslutning

Kursmodulene avsluttes med kunnskapstester

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens 6 mnd
  • Pris: 790 kr. per deltaker