Kursholder:​
Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra
Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 “Forretningsjus og Arbeidsrettskonsulent”.

Foredrag: Den nye kommuneloven

 • Reglenes bakgrunn og formål
 • Regler om habilitet i tilstøtende regelverk
 • Forvaltningslovens generelle regler om habilitet
 • Habilitet i kommuneloven
 • Habilitet i ny kommunelov
 • Avgjørelse av inhabilitetsspørsmål, prosedyrer
 • Særlig om habilitetsspørsmål i folkevalgte organer
 • Innsyn i inhabilitetsspørsmål
 • Avledet inhabilitet
 • Habilitet contra arbeidsgivers styringsrett – ønsket egenfratreden

Målgrupper:

Alle som arbeider og/eller har verv i offentlig sektor og som er involvert i å forberede og/eller fatte vedtak.

 • Onsdag 10. april kl. 10.00 – 14.00
 • Sted: Global Learning (Videokonferanse)
 • Kursavgift: Kr. 1700,- (inkl. lunsj og forfriskninger)
 • Bindende påmelding: Innen 9. april

Lukk meny