Kursholdere:​
Vibeke Resch-Knudsen er utdannet Cand. jur. fra UiO i 1994, med advokatbevilling fra 2003. I tillegg har Vibeke en executive MBA fra NHH innen økonomisk styring og ledelse fra våren 2006. Hun har også erfaring innen området kommunal eier- og selskapsstyring fra 1999.

​Jan Lunder arbeider med kommunikasjon og primært innenfor fagfeltene arbeidsgiverutvikling, styring og ledelse. Jan er offisersutdannet fra Sjøkrigsskolen og har høgskoleutdanning i samfunnsfag.

Styreseminar

Hvordan utøve rollen som styremedlem i selskaper?

Kursinnehold:

 • Selskapsformer og juridiske rammer
 • Eier/styre og daglig leder med fokus på;
  • Styrets oppgaver, roller og ansvar:
  • Styreleders rolle
  • Ansattvalgt styremedlem
  • Corporate governance (God selskapsstyring)
  • Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
  • Styrets rolle ved uventede hendelser/krise
  • Strategiprosesser i styret

Målgrupper:

Styremedlemmer i selskaper

 • Onsdag 23. oktober kl. 08.30 – 15.30
 • Sted: Global Learning (Videokonferanse)
 • Kursavgift: Kr. 2600,- (inkl. lunsj og forfriskninger)
 • Bindende påmelding: Innen fredag 4. oktober

Lukk meny