Akademiet Nettstudier

Global Learning samarbeider med Akademiet Nettstudier og tilbyr faglig oppdaterte og eksamensrettede nettkurs for deg som skal ta fag fra vgs som privatist.
Kursinnholdet er digitalt og blir presentert i en enkel og forståelig struktur. Hos oss har du også Karaktergaranti – bedre karakter eller pengene tilbake!

Inkludert i kursprisen:

  • Fleksibel progresjon med 18 måneders kurstilgang i alle fag.
  • Komplett kursinnhold med digitale fagressurser (ingen krav om kjøp av lærebøker i tillegg)
  • Individuell tilbakemelding på innsendingsoppgaver
  • Tilbud om praktiske labøvelser i alle realfag
  • Avsluttende prøveeksamen i alle fag (skriftlig og/eller muntlig)
  • Gratis rådgivning
  • Karaktergaranti som gir deg bedre karakter eller pengene tilbake- forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen

  • Sted: Global Learning
  • Pris: Se det enkelte fag