ARK1101 Arkivdanning og arkivsystem

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Gjennom dette nettstudiet kvalifiseres du til å håndtere informasjonsflyt og dokumentasjon i privat og offentlig sektor. Studiet er rettet mot deg som har noe erfaring: Det kan være arbeidspraksis fra arkivfeltet, erfaring med saksbehandling du ønsker å formalisere, eller du har studert og ønsker en introduksjon til dokumentasjonsforvaltning.

​På årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning lærer du om arkivvitenskapelige metoder og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning, sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen som trengs i moderne i organisasjoner.

Du tilegner deg kunnskap om prinsippene for, og utfordringene med digital dokumentasjonsforvaltning. Du får innsikt i hvordan arkiv kan bli en samfunnsressurs og hvordan dokumentasjonsarv skapes og tilgjengeliggjøres.

Kort oppsummert gir årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning deg innsikt i sammenhenger mellom teknologi, mennesker og dokumentasjon.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

https://www.oslomet.no/studier/sam/dokumentasjonsforvaltning-arsstudium

Lukk meny