Dokumentasjonsforvaltning og arkivsystem

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsperiode: 1. februar – 15. april 2020

Oppstart: Høsten 2020
60 studiepoeng / 4 semestre
Studiet er gratis (en semesteravgift hvert semester må betales og lokal eksamensavgift kan tilkomme ved eksamen på studiesenter)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

På årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning lærer du om arkivvitenskapelige metoder og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning, sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen som trengs i moderne i organisasjoner. Du tilegner deg kunnskap om prinsippene for, og utfordringene med, digital dokumentasjonsforvaltning. Du får innsikt i hvordan arkiv kan bli en samfunnsressurs og hvordan dokumentasjonsarv skapes og tilgjengeliggjøres.
Studiet er rettet mot deg som har noe erfaring. Det kan være arbeidspraksis fra arkivfeltet eller fra saksbehandling som du ønsker å formalisere, eller studieerfaring fra høyere utdanning og ønske om en introduksjon til dokumentasjonsforvaltning.
Dokumentasjonsforvaltning er et deltidsstudium som tas over to år. Du møter på ditt lokale studiesenter for å delta på web-seminarer. Skoleeksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested OsloMet i Oslo eller mot eksamensavgift om man velger å avlegge eksamen på regionalt studiesenter.
Du kan lese om hvordan studiet er lagt opp under «Studiets oppbygning» i studiepresentasjonen på OsloMets nettside: https://www.oslomet.no/studier/sam/dokumentasjonsforvaltning-arsstudium

Les om studiet og søk om opptak på https://www.oslomet.no/studier/sam/dokumentasjonsforvaltning-arsstudium.