ARK1101 Arkivdanning og arkivsystem

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Dette enkeltemnet kombinerer teori og praksis for å utvikle en god forståelse for funksjonelle krav, prinsipper og prosedyrer i arkivdanning, og gir en bred innføring i arkivvitenskaplig teori og metode og internasjonale og nasjonale standarder for arbeidsfeltet

www.oslomet.no

Emnet legger grunnlaget for:

  • gode kunnskaper om de arkivteoretiske forutsetning for akrivdanning
  • kjennskap til funksjonsanalyse som verktøy i arkivdanningen
  • gode kunnskaper om ISO 15489
  • grunnleggende forståelse av Noark-standardens oppbygning og funksjoner
  • god kjennskap til funksjoner i elektroniske sak-/arkivsystemer
  • gode kunnskaper om utfordringene ved bevaring av elektroniske arkiver
  • kunnskaper om utarbeiding av presentasjoner

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Etter innlogging velger du  Medie og bibliotekfag og deretter Enkeltemner ved fakultet for samfunnsvitenskap høst 2019.

Lukk meny