Årsstudium i bedriftsøkonomi

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Målgruppe:
Førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med har annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer.

Les mer:
https://www.studiesenteret.no/aringrsstudium-i-bedriftsoslashkonomi-hoslashst-2020.html
https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/aarsstudium-i-bedriftsoekonomi-studiesenteret

Lukk meny