Årsstudium i organisasjon og ledelse

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad.

Årsstudiet er nett- og seminarbasert, og går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og er skreddersydd for deg som har forpliktelser der du bor og derfor har vanskeligheter med å reise til et studiested.
Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang. Du møter på ditt studiesenter for å delta på seminarer. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena eller mot eksamensavgift om man velger å avlegge eksamen på lokalt studiesenter

Les mer om hvordan studiet er lagt opp under «Praktisk informasjon» i studieomtalen for studiet på høgskolens nettside. Studiet søkes på i Høgskolen i Innlandets lokale opptak (ikke Samordna opptak). For informasjon om søknad og opptak, se Opptakskontoret sine nettsider: https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak.