Årsstudium i organisasjon og ledelse

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad.

Målgruppen omfatter ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Les mer:
http://www.studiesenteret.no/aringrsstudium-i-organisasjon-og-ledelse-hoslashst-2019.html
https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/aarsstudium-i-organisasjon-og-ledelse-studiesenteret

Lukk meny