BA Nyskaping og samfunnsutvikling

180 Studiepoeng

Søknadsfrist: 15.05.2019

Det er rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

  • Oppstart: Høsten 2019
  • 180 studiepoeng / 3 år (Bachelor)
  • Opptakskrav:
    Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Gå til søknadsportal!

Det er viktig at du som student følger med på høgskolens sider for oppdatert informasjon om studiet.

www.hlb.no

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om verdiskaping og om korleis stader og lokalsamfunn kan endras nedanfrå.

Studentane lærar å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei
naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei lærer å ta i bruk ressursane på nye måtar og slik verta aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø.

Studiet vil gi grunnleggjande og handlingsretta kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping både i lokal, regional, nasjonal og internasjonal samanheng. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt.

Studiet stimulerer til skaparglede, kreativitet og entreprenørskap, og legg difor også opp til samarbeid med forvaltning, nærings- og organisasjonsliv.

Kvar delmodul på 30 studiepoeng har ein studietur eller eit feltkurs

Les mer: http://www.studiesenteret.no/ba-nyskapning-og-samfunnsutvikling-hoslashst-2019.html

Lukk meny