Nettstudier fagbrev barne-og ungdomsarbeider

Nettstudier gir deg fleksibilitet til å kombinere utdanning og arbeid i barne-og ungdomsarbeiderfaget. Studiet baserer seg på praksiskandidatløpet som krever 5 års relevant arbeidserfaring og gjennomført skriftlig eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, før man kan gå opp til fagprøven. Det anbefales derfor å ha erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom.

Vårt nettstudie tilbyr teori, oppgaveskriving og refleksjonsøving som kreves for å gå opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Pensumbøker foreligger som digitale smartbøker, og kursinnhold, nettmøter og veiledning fra rettelærer er tilgjengelig fra din pc, nettbrett og smarttelefon. Din personlige rettelærer og faglærer følger deg opp gjennom studiet, og veileder på skriftlige innsendingsoppgaver som forbereder deg til eksamen.

Kurset inneholder alle kompetansemålene i læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget og forbereder deg til å gjennomføre den skriftlige eksamen av fagprøven .

    • Pris: kr. 14.500
    • Varighet: 2 semestere
    • Oppstart: løpende opptak

Kurset kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen.