Digital transformasjon og ledelse

Videreutdanning

Søknadsfrist: 15.05.2019

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om mer enn å gå fra et analogt til et digitalt format og valg av digital løsning. Hvis du som leder ønsker å lære om grensesnittet mellom teknologi og strategi, for deretter å forstå digitalisering og ledelse – da er dette studiet for deg.

School of Management ved OsloMet tilbyr dette praksisorienterte emnet som innebærer at

  • vi støtter deg med å analysere, utvikle og gjennomføre det digitale endringsprosjektet ditt
  • vi gir deg ledende kunnskap i digital strategisk tenkning
  • vi gir deg arenaer for å diskutere utfordringene dine med andre som er i samme situasjon
  • du møter ledende eksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi
  • du får ti studiepoeng som kan innpasses i en mastergrad

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor.

Opptakskrav er fullført bachelorgrad eller tilsvarende.
Les mer: https://www.oslomet.no/studier/sam/evu-sam/digital-transformasjon-nett

Lukk meny