Hest i næring

30 Studiepoeng

Søknadsfrist: 15.05.2019

Det er rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

  • Oppstart: Høsten 2019
  • 30 studiepoeng
  • Opptakskrav:
    Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Gå til søknadsportal!

Det er viktig at du som student følger med på høgskolens sider for oppdatert informasjon om studiet.

www.hlb.no

Hestehald er i vinden som aldri før, og hesten er og ein stadig viktigare del av norsk landbruk.
Hest som hovud- eller tilleggsnæring kan bidra til å skapa arbeidsplassar og aktivitet på gardane og representera ei inntektskjelde for eigarane i tida framover. Målsetjinga med studiet er å syne for studentane korleis dei kan bruka eige og andre sitt engasjement for hest som basis for utvikling av nye næringar.

Studiet Hest i næring går nærare inn i eit breitt spekter av hesteverksemder og måtar å bruke hesten i næringstutvikling, og vil gje studentane ei brei forståing av hesten si rolle i norsk bygdeliv og identitet.

Modulen kan inngå som del av år 2 i BA Nyskaping og samfunnsutvikling.

Merk at det skal gjennomføres 1-ein studietur/feltkurs i denne modulen.

Les mer: http://www.studiesenteret.no/hest-i-naeligring-hoslashst-2019.html

Lukk meny