Innkjøpsledelse

30 Studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2019 – se også søknadsfrist delemner

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og virksomhetens økonomiske resultater. Innkjøpsledelse gir en innføring i sentrale emner i anskaffelsesprosessen. Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger.

Programmet består av følgende kurs:
(som kan tas samlet eller ett for ett)

Kjøps-kontraktsatferd
Purchasing and contract behavior (ØKO 1450)
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 01.07.2019

Forhandlingspsykologi og beslutningstaking
Psychology of Negotiation and Decision Making (ØKO 1440)
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 01.07.2019

Behovsanalyse
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 15.11.2019

Innkjøpsledelse
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 15.11.2019

  • Oppstart: Høsten 2019
  • 30 studiepoeng / 2 semester (delemner kan tas hver for seg)
  • Opptakskrav:
    Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Her søker du studieplass!

Les mer: http://www.studiesenteret.no/innkjoslashpsledelse—studieprogram-hoslashst-2019.html

Lukk meny