Lærerutdanninger

Mastergrad

Søknadsfrist: 15.04.2019

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Å være lærer er spennende og givende, men også utfordrende og krevende. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv, du må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling, både faglig og sosialt. Som lærer har du mange roller, fra faglig veileder til omsorgsperson, hjelper og konflikttløser. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsmiljøer, og hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foreldre.

Studiene vil kombinere nettbasert undervisning og samlinger ved høgskolen.

I løpet av studietiden vil en del av din utdanning skje i praksisskolene våre. Du vil møte forskjellige skoler, praksislærere og barn i ulike årstrinn. Arbeidskrav og faglige oppgaver i utdanningen vil være profesjonsrettet og knyttet til skolenes virksomhet. 110 dager praksis skal være veiledet og vurdert av praksisskolene, og inntil fem av dem vil ha fokus på overgangen mellom barnehage og skole.

Lenker til søknadssider

Les mer: http://www.studiesenteret.no/laeligrerutdanninger-2019.html

Lukk meny