Nyskaping og utviklingsarbeid

30 + 10 +20 Studiepoeng

Søknadsfrist: 15.05.2019

Det er rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

  • Oppstart: Høsten 2019
  • 30+10+20 studiepoeng
  • Opptakskrav:
    Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Gå til søknadsportalen!

Det er viktig at du som student følger med på høgskolens sider for oppdatert informasjon om studiet. www.hlb.no

Det er nye idear og satsingar som skaper framtida. Gjennom årsstudiet Nyskaping og utviklingsarbeid lærer du å verkeleggjera idear og å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg? Korleis mobilisera for gode idear og livskraftige lokalsamfunn,

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor.

Eininga kan takast aleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande år i HLB sin bachelorgrad i Nyskaping og samfunnsutvikling. Studiet er både teoretisk og praktisk orientert.

Merk at det skal gjennomføres 1-ein studietur/feltkurs i denne modulen.

Les mer: http://www.studiesenteret.no/nyskaping-og-utviklingsarbeid-hoslashst-2019.html

Lukk meny