Påbygning i økonomi og administrasjon

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet, eller lignende økonomisk-administrative studier et annet sted, og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Påbyggingsstudiet er nett- og seminarbasert, og går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og er skreddersydd for deg som har forpliktelser der du bor og derfor har vanskeligheter med å reise til et studiested.
​Studiet kan etter nærmere regler inngå i Bachelor i økonomi og administrasjon og i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet kan også sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi  utgjøre fordypning i en "fri" bachelorgrad. Les mer om dette under "Veien videre" på informasjonssiden om studiet.
Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang. Du møter på ditt studiesenter for å delta på seminarer. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena eller mot eksamensavgift om man velger å avlegge eksamen på lokalt studiesenter

Les mer om hvordan studiet er lagt opp under «Praktisk informasjon» på informasjonssiden om studiet. Studiet søkes på i Høgskolen i Innlandets lokale opptak (ikke Samordna opptak). For informasjon om søknad og opptak, se Opptakskontoret sine nettsider: https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak.