Påbygning i økonomi og administrasjon

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver. Mange som er i jobb har ønske og behov for kompetanseheving, derfor har vi tilrettelagt studiet for nettopp deg som er i jobb.

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsfag, og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.
Les mer:
https://www.studiesenteret.no/paringbygging-i-oslashkonomi-og-administrasjon-hoslashst-2020.html
https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/paabygging-i-oekonomi-og-administrasjon-studiesenteret

Lukk meny