Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører.

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Påbyggingsstudiet er nett- og seminarbasert, og går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og er skreddersydd for deg som har forpliktelser der du bor og derfor har vanskeligheter med å reise til et studiested.
Studiet er rettet mot studenter som har tatt både Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i ​økonomi og administrasjon eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, gir anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.
Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang. Du møter på ditt studiesenter for å delta på seminarer. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena eller mot eksamensavgift om man velger å avlegge eksamen på lokalt studiesenter

Les mer om hvordan studiet er lagt opp under «Praktisk informasjon» i studieomtalen for studiet på høgskolens nettside. Studiet søkes på i Høgskolen i Innlandets lokale opptak (ikke Samordna opptak). For informasjon om søknad og opptak, se Opptakskontoret sine nettsider: https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak.