Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Deltid 60 studiepoeng

Søknadsfrist: 15.04.2020

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører.

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Les mer:
http://www.studiesenteret.no/paringbygging-i-regnskap-og-oslashkonomiraringdgivning-hoslashst-2019.html
https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/paabygging-i-regnskap-og-oekonomiraadgivning

Lukk meny