Samfunn og utviklingsarbeid

60 Studiepoeng

Søknadsfrist: 15.05.2019

Det er rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

 • Oppstart: Høsten 2019
 • 60 studiepoeng
 • Opptakskrav:
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Gå til søknadsportalen!

Det er viktig at du som student følger med på høgskolens sider for oppdatert informasjon om studiet. www.hlb.no

Studiet skal gje naudsynt forståing av grunnleggjande samfunns-/endringsprosessar.

Du vil oppnå kunnskap om korleis ein teoretisk og praktisk kan nytta lokale økonomiske, sosiale og kulturelle ressursar i breie og inkluderande mobiliseringsprosessar for å oppnå ei framtidsretta/heilskapleg samfunnsutvikling.

​Sentrale omgrep og teoriar knytt til studiet er bl.a

 • Lokal forankring, «Bottom-up-utvikling» og berekraftig utvikling
 • Mangfald og inkludering
 • Dialog som utviklingsreiskap
 • Samfunnsentreprenørskap
 • Empowerment, maktstyring
 • Handlingskapasitet gjennom nettverk og samspel/samhandling mellom ulike samfunnsaktørar

Kurset er delt i to modular (SU I/II), kvar på 30 studiepoeng.

Les mer: http://www.studiesenteret.no/samfunn-og-utviklingsarbeid-su-iii-60-sp-hoslashst-2019.html

Lukk meny