Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

Søknadsfrist:

 • 1. september (for studiestart om våren)
 • 1. mars: Tidlig opptak (for studiestart om høsten)
 • 15. april: Ordinær søknadsfrist

www.oslomet.no

Målgruppe:
Yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.

Sentrale temaer:

 • Sosialisering.
 • Holdninger.
 • Samarbeid.
 • Utvikling.
 • Samtale.
 • Undervisning.
 • Seksuelle overgrep.
 • Politikk og seksuell helse.

Opptakskrav: Fullførst bachelorgrad eller tilsvarende

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.
Det er felles opptak til våre masterstudier og videreutdanninger og du kan søke inntil fire søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Husk å sjekke at du dekker opptakskravene før du søker.