Studentpakka (veiledning)

Dette tilbudet er utarbeidet i tråd med Global Learning sin grunntanke: Blended-learning er nøkkelen til suksess i fleksible opplæringsløp. Vi ønsker å tilby opplæring som er fleksibel og digital, og dermed lett kan integreres inn i hverdagen. For å legge til rette for mestring i et slikt fleksibelt opplæringsløp blir den menneskelige relasjonen og oppfølgingen viktig for å holde fokuset oppe, føle at man ikke er alene når man sitter fast med noe, og at det ikke er så lett å utsette til i morgen det som burde gjøres i dag. Vi trenger alle en dytt og litt hjelp innimellom. Studentpakka tilbyr din «personlige trener» innen studier.

Studentpakka inneholder: Lage fremdriftsplan med en studieveileder, ukentlig individuell veiledning og oppfølging, hjelp til å holde fokus på ukentlige mål som sikrer fremdrift, lære studieteknikker og få tilbud om å delta på studieteknikkurs, muntlig høring av pensum og øving til muntlig eksamen, mulighet for å organisere kollokviegrupper, tilgang til studiesenteret 24/7 og hjelp med å melde opp til eksamen, tilrettelegging o.l.

Målgrupper

Alle studenter som tar studiekompetansefag hos Global Learning Larvik må også ha studentpakka. For noen av de andre fagene som tilbys ved Global Learning Larvik er denne oppfølgingen inkludert i prisen. Studentpakka kan også være nyttig for deg som ønsker å lese til privatisteksamen selv, eller tar et nettkurs/utdanning utenom Global Learning sine studie- og kurstilbud, og trenger litt hjelp.

  • Sted: Global Learning
  • Pris: Fra 499 kr